Privacy policy

Oświadczenie dotyczące plików cookie

Informacje ogólne

Niniejsze Oświadczenie dotyczące plików cookie, Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. zawiera informacje o sposobie, w jaki korzystamy z plików cookie i podobnych technologii w niniejszej domenie. Aby ułatwić zrozumienie niniejszego Oświadczenia dotyczącego plików cookie, każdą kategorię informacji podzielono na dwie warstwy. Pierwsza warstwa zawiera przegląd danej kategorii informacji. Po kliknięciu łącza do pierwszej warstwy, pojawi się krótkie podsumowanie najważniejszych i najistotniejszych skutków planowanego przetwarzania. Aby uzyskać informacje dodatkowe, kliknij łącze „szczegóły”.

Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o.

Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. odpowiada za korzystanie z plików cookie na witrynie internetowej. Dane kontaktowe podane na dole niniejszego Oświadczenia dotyczącego plików cookie umożliwiają skontaktowanie się z firmą Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. w kwestii wykorzystania plików cookie na witrynie internetowej.

W jaki sposób firma Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. korzysta z plików cookie?

Pierwsza warstwa

Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. korzysta z plików cookie i podobnych technik w celu przetwarzania danych osobowych do różnych celów. Po wyrażeniu wyraźnej zgody przez użytkownika, pliki cookie i podobne techniki są wykorzystywane, między innymi, do wyświetlania reklam i innych stosownych informacji kierowanych do użytkownika i dotyczących tematów mogących go interesować, do przeprowadzania analizy kampanii oraz docierania do odbiorców docelowych. Aby zapoznać się z konkretnym wykorzystaniem każdego pliku cookie, patrz rozdział W jakich celach firma Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. korzysta z plików cookie? w drugiej warstwie.

Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. wdraża również pliki cookie do niezbędnych celów technicznych i funkcjonalnych oraz celów czysto analitycznych. Zgoda użytkownika nie jest wymagana do korzystania z tych plików cookie, ponieważ nie mają one praktycznie wpływu na prywatność użytkownika.

Czym są pliki cookie i podobne techniki?

Pliki cookie to małe pliki zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane (lub odczytywane) na urządzenie użytkownika, gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową korzystając, przykładowo, z przeglądarki na komputerze, na tablecie lub smartfonie. Ten mały plik tekstowy umożliwia przechowywanie i/lub sprawdzanie danych (czasem również danych osobowych). Takie dane (osobowe) umożliwiają identyfikację użytkownika, gdy odwiedza on później taką witrynę internetową.

Skrypty JavaScript i sygnalizatory WWW to przykłady podobnych technik, które w połączeniu z plikami cookie, umożliwiają systemowi gromadzenie informacji (JavaScripts), przechowywanie takich informacji w postaci małych i prostych plików tekstowych (pliki cookie), a później ich przesyłanie (sygnalizatory WWW). Wszystkie te techniki są łącznie zwane „Plikami cookie i podobnymi technikami” (Dalej: pliki cookie).

W jakich celach firma Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. korzysta z plików cookie?
Nasza witryna internetowa używa plików cookie do następujących celów:

•      Funkcjonalne pliki cookie. Szereg takich plików cookie jest niezbędnych w celu zapewnienia poprawnego, technicznego funkcjonowania witryny internetowej (znane są one również jako niezbędne techniczne pliki cookie). Pozostałe funkcjonalne pliki cookie są wykorzystywane do zapewnienia funkcjonalności witryny internetowej, takiej jak możliwość zapisywania ustawień preferencji oraz ułatwienie logowania się na naszej witrynie internetowej.

•      Analityczne pliki cookie. Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. korzysta z technologii Google Analytics i podobnych narzędzi w celu analizowania sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z naszej witryny internetowej. Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. korzysta z takiej usługi między innymi w celu poprawy łatwości obsługi witryny internetowej.

•      Reklamy lub śledzące pliki cookie. Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. korzysta z różnych (zewnętrznych) plików cookie (np. DoubleClick, Facebook Pixel, Google AdWords Conversion) do celów promocyjnych, za zgodą użytkownika. Dane osobowe gromadzone przez pliki cookie są analizowane i wykorzystywane do opracowania kampanii i określenia odbiorców docelowych, by przekazać im jak najistotniejsze informacje i spersonalizowany przekaz na witrynie internetowej. Takie pliki cookie i podobne technologie są umieszczane przez strony trzecie. Sposób przeglądania treści przez użytkownika może być śledzony przez takie strony trzecie na wielu witrynach internetowych. Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. nie otrzymuje informacji od stron korzystających ze śledzących plików cookie dotyczących wizyty użytkownika na innych witrynach internetowych w zakresie wykraczającym poza witryny internetowe Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. Strony kontrolujące takie śledzące pliki cookie mają prawo do przekazywania takich danych stronom trzecim, w bezpieczny sposób. Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. zwróci się do użytkownika o udzielenie wyraźnej zgody na umieszczenie śledzących plików cookie, ponieważ sposób zachowania użytkownika w sieci może być monitorowany (śledzony) podczas odwiedzania poszczególnych witryn internetowych. Dane (osobowe) gromadzone i wykorzystywane przez śledzące pliki cookie wymagają odpowiedniego oświadczenia dot. prywatności od zewnętrznego administratora danych osobowych. Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. nie ma kontroli nad takimi plikami cookie ani nad ich wykorzystaniem i nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

Szczegółowy wykaz poszczególnych plików cookie na witrynie internetowej Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. i zaangażowanych stron trzecich znajduje się pod tym adresem.

Jak użytkownik może wyłączyć lub usunąć pliki cookie?

Po włączeniu lub wyłączeniu plików cookie podczas pierwszej wizyty użytkownika na naszej witrynie internetowej, użytkownik może zawsze cofnąć taki wybór zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zmiany dotyczące wyłączenia plików cookie, otrzymywania powiadomienia w chwili umieszczenia pliku cookie na urządzeniu użytkownika lub usunięcia wszystkich zapisanych plików cookie na komputerze użytkownika są możliwe z poziomu ustawień przeglądarki użytkownika (często w sekcji „Pomoc” lub „Ustawienia internetowe”). Patrz poniższe łącze:

Jakie dane (osobowe) gromadzi firma Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. za pomocą plików cookie?

Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. gromadzi następujące dane za pomocą następujących plików cookie.

W jaki sposób użytkownik może zablokować pliki cookie?

Zmieniając ustawienia przeglądarki użytkownika, użytkownik może ustawić swoje preferencje przeglądarki, by nie akceptować żadnych plików cookie (od witryny internetowej Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o.). Jeśli przeglądarka użytkownika nie akceptuje plików cookie z naszej witryny internetowej, możliwa jest odmowa dostępu do określonych funkcjonalności witryny internetowej i/lub ograniczony dostęp do wszystkich funkcjonalności witryny internetowej jako całości. Jeśli użytkownik zdecyduje się zablokować określone pliki cookie, należy zapoznać się z instrukcjami w szczegółowej informacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie stron trzecich i możliwości rezygnacji, odwiedź stronę https://www.youronlinechoice.eu lub https://www.aboutads.info/choices.

Czy masz jakieś pytania lub wnioski?

Pytania dotyczące Oświadczenia dotyczącego plików cookie lub firmy Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. należy kierować do biura IOD na adres [email protected]

Czy chcesz zgłosić skargę?

Użytkownik może zgłosić skargę dotyczącą korzystania z plików cookie przez Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. do naszego Biura IOD na adres [email protected] lub do krajowego organu nadzorczego.

Zmiany Oświadczenia dotyczącego plików cookie

Firma Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. zachowuje prawo do wprowadzania zmian do Oświadczenia dotyczącego plików cookie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, firma Lyreco Advantage Polska Sp. z o.o. może powiadomić użytkownika o zmianach i umożliwić mu zmianę ustawień plików cookie. Zaleca się regularne sprawdzanie Oświadczenia dotyczącego plików cookie, co pozwoli użytkownikowi dysponować bieżącą wiedzą o ewentualnych i istotnych zmianach.