Programy stażowe

Lyreco corocznie organizuje letnie staże w obszarach takich, jak: IT, analizy, planowanie zakupów czy HR. W trakcie współpracy, stażyści są zaangażowani w konkretne zadania i projekty, zgodne z potrzebami biznesowymi firmy i swoimi zainteresowaniami. Na czas stażu stają się pełnoprawnymi członkami zespołów, uczestniczą w spotkaniach, mają wpływ na podejmowane decyzje oraz biorą odpowiedzialność za swoją pracę. Każdej osobie dedykujemy Mentora, który wdraża i wspiera w codziennych zadaniach, ale również przekazuje regularną informację zwrotną dotyczącą rozwoju kompetencji.

Co oferujemy:

  • Płatny staż trwający 3 miesiące (lipiec-wrzesień)
  • Wdrożenie do firmy i zespołu
  • Wsparcie Mentora przez cały okres stażu
  • Realizację komercyjnego projektu
  • Zdobycie praktycznych kompetencji w wybranej dziedzinie
  • Dedykowane szkolenia w trakcie trwania stażu
  • Pracę w międzynarodowym środowisku
  • Imprezy integracyjne, a co za tym idzie, świetną atmosferę pracy!

Proces rekrutacji na letni staż jest zbliżony do procesu, który dotyczy wszystkich pracowników. Staramy się, aby nasi stażyści od pierwszego kontaktu z firmą otrzymywali te same doświadczenia jak pracownicy zatrudniani na stałe.

Po dobyciu stażu istnieje możliwość podjęcia dalszej współpracy. Każdego roku kilkoro naszych stażystów otrzymuje ofertę podjęcia pracy na stałe.