RODO

Przetwarzamy Twoje dane wskazane w Kodeksie pracy lub innych szczególnych ustawach (zgodnie z wymogami ogłoszenia) na podstawie przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Inne dane osobowe (np. Wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś przesyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich przekazanie nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Twoje podanie i informacje, w tym „Dane osobowe”, przekazane podczas korzystania z tej strony internetowej, będą traktowane jako poufne i będą wykorzystywane przez firmę Lyreco wyłącznie do prowadzenia procesu rekrutacji / aplikacji kandydata, analizy zasobów ludzkich i celów związanych z zatrudnieniem. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Lyreco będzie ujawniać Twoje dane tylko tym podmiotom, którym serwis weryfikacji zatrudnienia zlecił lub podmiotom świadczącym usługi kadrowe, reklamowe Lyreco, dostawcom usług IT takich jak hosting i dostawcy systemów informatycznych, jednak zawsze na warunkach poufności. Firma Lyreco nie będzie sprzedawać Twoich danych osobowych do użytku przez żadną inną firmę bez Twojej uprzedniej zgody.

Dostęp do podanych informacji będą mieli tylko pracownicy Lyreco zaangażowani w proces rekrutacji i aplikacji. PRZEKAZUJĄC SWOJE INFORMACJE DO ZSZYWEK ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ZROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE ZSZYWKI MOGĄ KORZYSTAĆ Z TYCH INFORMACJI W CELU PROCEDURY WNIOSKU / WNIOSKU O WNIOSEK. TO ZAWIERA:

  • Udostępnianie tych informacji różnym menedżerom i przełożonym w Lyreco;
  • Wykorzystanie tych informacji do oceny Twojej kandydatury na stanowisko w Lyreco;
  • Ujawnij te informacje menedżerom lub przełożonym w Lyreco, którzy mogą zajmować stanowisko, na które wydaje się, że masz kwalifikacje. Obejmuje to ewentualne ujawnienie tych informacji menedżerom lub przełożonym w Lyreco;
  • Jeśli otrzymasz ofertę pracy, Twoje dane mogą być również udostępnione agentowi zatrudniającemu Lyreco;
  • Wykorzystanie tych informacji w celu spełnienia wymogów sprawozdawczych dotyczących kandydatów do pracy i pracowników, zgodnie z wymogami prawa.
  • Jeśli w dowolnym momencie chciałbyś, aby firma Lyreco przestała kontaktować się z Tobą w sprawie wolnych miejsc pracy, wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected]
  • Jeżeli w dowolnym momencie chcesz uzyskać dostęp, zmienić lub usunąć swoje dane, możesz to zrobić kontaktując się z Działem Rekrutacji wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]
  • Jeśli jakiekolwiek przekazane nam dane osobowe wymagają zmiany, należy poinformować o tym firmę Staples.
  • Twoje dane przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez 12 miesięcy, a gdy wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez 24 miesiące.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected], co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.